Sivut suomeksi In english en français

 

 

 

 

Haluaisitko varmistaa pärjäämisesi englannin yo-kokeessa?

Henkilökohtaisella opetuksella saat juuri tarpeillesi räätälöityä opetusta niin kieliopin, kirjoittamisen kuin kuuntelunkin saralla

Kielikylpy.fi - Englannin Yo-Kokeessa

Haluaisitko varmistaa pärjäämisesi englannin yo-kokeessa?

Henkilökohtaisella opetuksella saat juuri tarpeillesi räätälöityä opetusta niin kieliopin, kirjoittamisen kuin kuuntelunkin saralla. 

Harjoittele englannin kielen YO-kokeisiin natiivi opettajan kanssa

Aikamuotoja

Välimerkkejä

Infinitiiviä

Kuullun ymmärtämistä

Artikkeleja

Preesensmuotoja

Ing-muotoa

Passiivia

Sanastoa

Mielipiteen ilmaisemista

Konditionaalimuotoja

Kuunteluharjoituksia

Intonaatiota

Englannin ääntämistä

(Opettaja on natiivi englannin puhuja, joka on suorittanut maisterin tutkintonsa Helsingin yliopistossa, mukaanlukien virkamies suomen.)