Sivut suomeksi In english en français

Englannin kouluttaja

Kielikylpy.fi - Uutiset

Virtuaalinen opettaja sängyssäsi

Verkkokoulutus yleistyy niin organisaation omiin toiminatamalleihin liittyvänä sisäisenä koulutuksena kuin koulutusyrittäjien tarjoamina palveluina.

Natiiviopettajien voimin englannin opetusta verkossa tarjoava Kielikylpy.fi näkee verkko-opiskelussa monia etuja verrattuna kasvokkain toteutettavaan koulutukseen. Henkilökohtainen verkko-opettaja seuraa sinua minne haluat: kesämökille, toimistoon tai vaikkapa sänkyysi. Voit opiskella opettajasi johdolla ja tehdä kotiläksyjä missä vain ja sinulle sopivaan aikaan.

Oleellista englannin verkko-oppimisessa on, että siinä korostuu kuunteleminen. Olemme tottuneet katsomaan opettajaa ja huulilta lukemalla arvaamaan, mitä opettaja tarkoittaa. Kun verkko-opetuksessa kuunteleminen kehittyy, niin samalla kielen sujuvuus paranee.

Omakohtainen kokemukseni englannin verkko-opiskelusta on innostava. Kokemukseni on, että verkko-opiskelussa on pakko soveltaa heti puhumalla ja kirjoittamalla chattiin opiskelun kohteena olevaa sanastoa ja kielioppia. Chatti toimii enemmän kuin valkotauluna. Sen lisäksi, että siihen voi kirjoittaa, siihen voi linkittää erilaista itseä kiinnostavaa oppimateriaalia. Opetus on toteutettu minua motivoivilla tavoilla.

Kielikylpy.fi on ollut yksi inspiraation lähde Esimieskoulu Bosnetin kehittämisessä. Oppiminen verkossa voi olla luovaa, hauskaa, sosiaalista ja oppijoiden henkilökohtaiset tarpeet huomioivaa. Vaikuttaa siltä, että yksi merkittävä ero luokkahuoneessa tapahtuvan koulutuksen ja verkkokoulutuksen välillä on nimenomaan henkilökohtaisuuden voimakas korostaminen verkkokoulutuksissa.

Lisätietoja saa linkistä esimieskoulu.fi

Tarja Surakka